מחירון ENTR

 
 
 
  1. יחידה פנימית + צילינדר + שלט1 + אפליקציה: 1,900 ₪
  2. יחידה פנימית + צילינדר + 2 שלטים + אפליקציה: 2,100 ₪
  3. יחידה פנימית + צילינדר + שלט1 + אפליקציה + קודן: 2,600 ₪
  4. יחידה פנימית + צילינדר + שלט1 + אפליקציה + קורא טביעת אצבע וקודן משולב: 2,900 ₪
 
הערה: ברכישת המוצרים שבסעיפים 3 או 4 מתנה התקן פתיחה עבור שלט.
 
שלט
מטען נייד
קודן
קודן משולב טביעת אצבע